UTILIGUARD 2

Подобрете вашата осведоменост.

Повече информация означава по-добро разбиране на вашата производителност, прецизност и действия.

Ето защо, UtiliGuard 2 на Subsite® добавя интегрирано набиране на данни, GPS - позициониране и по-интуитивен потребителски интерфейс към впечатляващия списък с функции за подобряване ефективността на оригиналния UtiliGuard. С UtiliGuard 2 ще получавате информация, която може да използвате за доказване или проследяване на изпълнението, за сравняване с реперите и за осигуряване на ефективни резултати, а така ще допринесете за повишаване на качеството, намаляване на попадането на кабелни и увеличаване на производителността на голям брой работни екипи.


Основни функционалности

 1. Комбинацията от автоматично набиране на данни в реално време, информация за анализиране на изпълнението и интегриран GPS дават възможност за надзор/доказатолство за работата на локатора на строителния обект, с цел:
  • Подобряване качеството на работа, прецизността и надеждността на дейностите по локализиране.
  • Осигуряване спазването на стандартните за компаният работни процедури и очаквано изпълнение.
  • Даване възможност за създаване на инициативи, които могат да намалят попадането на комунални съоръжения и да увеличат общата производителност.
 2. LCD - дисплей с висок контраст и видимост при всякакви условия, включително, на пряка слънчева светлина.
 3. Дистанционно управление на предавателя с приемника.
 4. Технологията Bluetooth® улеснява комуникацията и прехвърлянето на данни към други устройства за комуникация.
 5. Локаторът UtiliGuard 2 е пригоден за определяне на посока, т.е., дава посоката на течението, за да ви помогне да определите целевата линия.
 6. Технологията за измерване на смущенията в заобикалящата среда (AIM®) сканира заобикалящата среда за шум и препоръчва най-подходящите честоти за най-бързо и най-прецизно локализиране.
 7. Двуизходният предавател се свързва едновременно с две комунални съоръжения, като намалява времето, необходимо за локализиране на голям брой съоръжения.
 8. Възможност за промяна на честотата и на нивото на мощност от приемника и за превключване на проводниците между съоръженията, когато се използва двоен извод.
 9. Двуизходният 12-ватов предавател пренася сигналите по-надолу, към дълбоко вкопани големи съоръжения.
 10. Интуитивният операторски интерфейс с шест бутона е лесен за научаване и използване и е с включени много езици.
 11. Изключителната издръжливост на батерията: 100 часа за предавателя, 30 часа за приемника - с повече от 2 пъти по-продължително време, отколкото конкурентните продукти.
 12. Износоустойчивостта на локатора UtiliGuard е с най-висока степен на защита за индустрията - IP65 и осигурява отлична ефективност в прашни, мръсни или влажни условия на работа на обекта.
 13. Изберете от 70 стандартни честоти чрез софтуер, който може да се конфигурира.

 

 

Translate »