За нас

Осигуряване на по-безопасни и по-продуктивни работни места по целия свят.


Инфраструктурата, на която разчитаме всеки ден - от тръбопроводи за природен газ и високоволтови електропроводи до водопроводни и комуникационни мрежи - е най-вече под повърхността. Ето защо Subsite Electronics разработи най-пълния набор от продукти Underground Awareness® в отрасъла.

Нашето насочващо оборудване за хоризонтално насочено сондиране (HDD), локализатори на комунални услуги, системи за инспекция на комунални съоържения и оборудване за управление на машините помагат да се поддържат безопасността и ефективността на специалистите в подземното строителство, което прави света по-добър за всички нас.

Партньорство с Дефиго ЕООД


Subsite Electronics е част богатото портфолио на Дефиго ЕООД. Ние предлагаме най-модерното оборудване и решения за инфраструктурно строителство и системи за укрепване на изкопи на най-конкурентни цени.

Фирмата е също официален представител на немските укрепителни системи SBH, на американските фирми HammerHead Trenchless и Ditch Witch – световни лидери в разработването на изкопни и безизкопни технологии, както и на редица други фирми.

Translate »