TK Series

Отстранява смущенията

На работния обект има всякакви смущения от много източници: метални огради, радиосигнали, подземни и надземни съоръжения, сгради в съседство и други.

Със системата за насочване Subsite® Electronics TK Series HDD можете да намалите шума и да извършите сондажите с безпрецедентна увереност, благодарение на методите за двойно локализиране (пик и нула), четиричестотния маяк, диапазона на дълбочина до 110 фута (33.5 м), висококонтрастните графики и още много други.

Основни функционалности

  1. Единствената насочваща система с методи за двойно локализиране (пик и нула). Локализирайте с единия и потвърдете с втория - за допълнителна увереност.
  2. Системата TKQ се отличава с изключителния за тази индустрия четиричестотен маяк, който осигурява по-висока производителност в среда със силни смущения на сигнала.
  3. Съвременният TKQ Bore Path Analyzer автоматично препоръчва двете най-добри честоти на маяка, които да се използват за всеки обект, за да се гарантира по-ефективно ондиране и по-дълъг живот на батерията.
  4. За по-дълбоки сондажи, TKQ и TKD осигуряват обхват на локализиране до 110 фута (33.5 м), който е по-голям от обхвата на което и да е конкурентно проследяващо устройство - и обхват от проследяващото устройство до сондажната машина, достигащ до 2,000 фута (610 м).
  5. Пестящият време режим Drill-To™ дава възможност на оператора на сондажната машина да прави корекции в реално време за подобряване на точността на сондажа или за да избегне препятствия, въз основа на информацията, получена чрез поставяне на проследяващото устройство пред уреда за спусаке и по планирания път на сондажа.
  6. TSR софтуерът за каротаж на сондажите осигурява "екзекутивен" запис за изпълнените сондажи.

 

 

Translate »