HDD Beacons

Пълна гама от многофункционални сонди

Вземи най-доброто

Subsite® Electronics предлага пълна гама от многофункционални, спестяващи пари трансмитери (сонди) за хоризонтален сондаж с най-добрата гаранция в индустрията – 3 години или 750 часа (което настъпи по-рано).

Новите трансмитери 15T, 17T и 19T се предлагат в една, три или четири честоти и осигуряват гъвкавостта на три нива на мощност с възможност за конфигуриране на полето и автоматично настройваща се верига, която се наглася, за да съответства на корпуса, който използва операторът. Всички трансмитери за управляем хоризонтален сондаж на Subsite подлежат на ремонтиране – нещо изключително за този отрасъл, което ви дава значителни икономии в сравнение с разходите за подмяна на трансмитера.

Основни функционалности

  1. Изключително за Subsite: Електронният модул може да бъде заменен от вашия дилър на Ditch Witch, така че вашият трансмитер е готов за работа на място за около половината от цената на един нов трансмитер (сонда).
  2. Нивата на мощност с възможност за конфигуриране на полето, удължават живота на батерията.
  3. Автоматичната настройка на веригата осигурява последователност на работата с разнообразни сондажни инструменти.
  4. Веригата с допълнително / усилено ел. захранване елиминира операции от типа „включване – изключване – включване“ на трансмитерите за хоризонтален сондаж.
  5. Новият модул BlueTooth® увеличава свързаността за по-надеждна комуникация.
  6. Компонентите от по-висок клас увеличават максималната работна температура от 176 ° F до 221 ° F.
  7. Способността за работа при ниска честота (1.5 kHz) ви позволява да работите около материали като метална арматура.
  8. По-твърди акумулаторни пружини, конструирани от специално подбран материал, увеличават контактната площ и подобряват свързването при тежки вибрации.
  9. Намаленият брой връзки на батерията, сведени до един единствен електронен модул, увеличават надеждността на сигнала по отношение на „навременността” му.

 

 

Translate »