Field Scout

Мобилно планиране на сондаж

Намали рисковете

Приложението „Полеви Скаут“ (Field Scout) работи съвместно с вашето мобилно устройство Apple® или Android ™, което ви позволява да преминете през планираното трасе на следващата ви сондажна работа и да запишете важни точки и препятствия, такива като входната шахта, изходната шахта и пресичания на комуналната инфраструктура.

Field Scout намалява вероятността от грешки, като заменя бележниците и хартията и ви дава възможност да използвате GPS. Грешките при преписване (копиране) на информацията също са сведени до минимум, тъй като Field Scout ви позволява да споделяте плана си по електронен път. От Field Scout можете да изпратите по имейл плана си до надзора, собственика или клиента за одобрение или по-нататъшни действия. Можете да го изпратите на членовете на екипа, за да онагледите каква работа трябва да се извърши. Най-доброто от всичко е, че когато работите със ScoutView, можете да качите плана си на дисплея за управление на хоризонтални сондажи Commander ™ 7 за справка, докато се сондира. Можете дори да видите вашия екзекутив на строежа и сондажен план заедно след сондирането. Планирането и отчитането с Field Scout може да намали риска и да направи вашето време за сондиране по-ефективно, подобрявайки рентабилността на всеки сондаж.

Важна част от процеса Green Ops.

Основни функционалности

  1. Опростява официалното планиране, свежда риска до минимум и повишава ефикасността и ефективността на сондиране.
  2. Създава основен сондажен план преди пристигането на оборудването и екипа на обекта, като спестява работното време, което прави сондажите по-рентабилни.
  3. Дава ви възможност да маркирате критичните точки, като входни и изходни шахти, пресичащи терена подземни комунални и други съоръжения, като предоставя информация за разстояние и дълбочина.
  4. Позволява ви да зададете минимално разстояние между съоръженията.
  5. Дава ви възможност да снимате маркировките на съоръженията и на подземните ями и да съхранявате/изпратите по имейл тези снимки заедно с плана.
  6. Работи с GPS (по избор) за намаляване на времето, необходимо за измерване на разстояния.
  7. Може да се изпрати директно от мобилно устройство за одобрение, по-нататъшни действия или за прилагане към документацията за обекта.
  8. Предварително активира дневна светлина.
  9. Работи с дисплей Commander 7 за HDD, който дава възможност да виждате критичните точки, когато се приближавате към тях.
  10. Предлага се за мобилни устройства с операционни системи iOS, както и Android.

 

 

Translate »