ScoutView

Увеличете производителността

ScoutView е софтуер за повишаване на производителността на дисплея за управление Commander 7 за управляемо хоризонтално сондиране.

ScoutView е софтуер за повишаване на производителността на дисплея за управление Commander 7 за управляемо хоризонтално сондиране. Със ScoutView можете да качите вашия генериран от Field Scout™ план за сондиране на екрана на Commander 7 и да наблюдавате пробиването в реално време. В допълнение, той ви позволява да записвате данни за сондажа и показва информация за сондажа на дисплея, когато се приближавате към точка / препятствие – и всичко това от седалката на оператора по време на сондирането.

Когато сондирането завърши, можете да използвате Field Scout, за да изтеглите завършения сондаж на мобилното си устройство, където можете да изпратите по имейл плана си и екзекутива на строежа на надзора, собственика или клиента за одобрение или по-нататъшни действия. Със ScoutView можете да намалите риска и да направите времето си за сондиране по-ефективно, като подобрите рентабилността на всеки сондаж.

Важна част от процеса Green Ops.

Основни функционалности

  1. Усъвършенства операцията по сондирането, като свежда до минимум риска и прави действителното време за пробиване по-ефективно, по-ефикасно и рентабилно.
  2. Позволява на оператора на сондата да вижда приближаващите критични точки.
  3. Позволява на оператора на сондата да дефинира първата и последната точна на сондиране, подравнявайки плана със сондажа, изобразен на монитора в реално време.
  4. Дава на оператора на сондата възможността да наблюдава критични точки като входни и изходни шахти, пресичане на комунална инфраструктура с информация за разстоянието и дълбочината, докато приближава самите точките.
  5. Предоставя ключова информация за пробиването на оператора на сондата, която може да се използва от него, за да се придържа към плана с цел по-ефективно извършване на сондирането.
  6. Включва звуков и визуален сигнал за температурата на трансмитера и позволява на оператора да персонализира алармените сигнали и точките за предупреждение.
  7. Записва данни за сондажа в реално време за лесно и точно отчитане при завършване.
  8. Работи с GPS (по избор), за да намали времето, прекарано в измерване на разстояния (точността зависи от вида на GPS-а).

 

 

Translate »