TSR Mobile

Свържи се

С нашия TSR Mobile (Проследяване на състоянието и отчитане) екзекутивен софтуер можете да изтеглите данните за сондажа с ХНС директно на вашия мобилен телефон, таблет или компютър.

Заменяйки ръчния сондажен дневник, TSR Mobile ускорява производството и намалява грешките при каротажа. Освен това, TSR Mobile дава възможност на операторите на сондажни машини да изготвят екзекутивен отчет веднага след завършването на пилотния сондаж, директно от терена. TSR Mobile е включен към всяко проследяващо устройство от сериите TK и TK RECON или можете също да го изтеглите безплатно оттук.

Важна част от процеса Green Ops.

Основни функционалности

  1. Работи на мобилни или стационарни устройства. Сондажните данни могат да бъдат изтеглени от всяко проследяващо устройство от сериите TK или TK RECON. С помощта на устройство с операционна система Android™, iPhone®, iPad® или компютър с операционна система.
  2. Mac или Windows®, данните могат да бъдат преглеждани, а също може да бъде добавена допълнителна информация за обекта, преди изпращането на "екзекутивния" отчет по електронната поща.
  3. Изтеглете сондажните данни от TK or TK RECON Series на вашия мобилен телефон, таблет или компютър.
  4. Веднага след сондирането, можете да разгледате профил на сондажа, включително стъпкова диаграма и таблица с данни за сондажа.
  5. Персонализирайте вашия отчет с детайли от строителната площадка, пресечени комунални съоръжения или препятствия и логото на вашата компания.
  6. Непосредствено след приключване на пилотния сондаж, изпратете с имейл "екзекутивния" отчет. Имейлът включва: обобщение на работата, отчет в PDF-формат, оригиналния файл с данни от проследяващото устройство, файл TSR и 2 файла от GPS - един KML от Google Earth и един .gpx за обичайния формат на данните от GPS.

 

 

Translate »